Denisa Kalčevová/GANESA7

facebook/7ganesa ganesa7@gmail.com

www.ganesa7.cz

foto

foto

Když maluju, jsem svobodná. Absolutně svobodná. Neřeším, co a jak by se mělo. Neznám hranice. Nechci být svázaná představou někoho jiného, co se k sobě hodí, co je správně, jak je to správně. Správně je jen to, jak to v tu chvíli cítím. Baví mě kombinovat nekombinovatelné. Proces tvorby je pro mě velké dobrodružství. Je tolik možností a světů, které se dají objevovat a vzájemně propojovat. Inspiraci čerpám ze svých četných cest po celém světě, z energie lidí, které jsem potkala, z vůní, které jsem vnímala a hlavně a zejména z hudby, která mě provázela. A provází. Vyrostla jsem na hard rock, punk, reggae a ska hudbě, což mě ovlivňuje doteď. Mám ráda elektronickou hudbu a jakoukoliv kombinaci předchozích stylů, hudba mě nabíjí, čerpám z ní energii, pocity, které ve mně probouzí, transformuji do svých obrazů. Abstrakce je pro mě formou vyjádření emocí, vzpomínek a zážitků.

When I do paintings, I am free. Absolutely free. I don't care how or what should be done. I don't have any limits. I don't want to be tied to someone’s ideas of what could be combined, what is or isn't right. Right is only how I feel it in a certain moment. I like to combine unmatchable things together. The process of creation is a great adventure for me and I really enjoy it. There are so many possibilities and worlds that can be discovered and interconnected. I get inspiration from different places around the world I have travelled, from the energy of people I met, from fragrances I perceived, and especially from the music that I have listened and still listen to. I grew up on hard rock, punk, reggae and ska music, which still affects me. I love electronic music and any combination of previous styles. The music recharges me. I draw energy from it. The feelings that arouses in me I transform into my paintings. Abstraction is for me a form of expression of emotions, memories and experiences.

foto


foto

Baví mě recyklovat věci, které někdo vyhodil a vracet jim duši, dát jim možnost zazářit v jiném kontextu. Součástky z počítačů, mobilních telefonů, motocyklů, věci, na kterých se podepsal zub času a které přesto neztratily svůj půvab. To všechno mě fascinuje. Takovej syrovej steampunk. Baví mě ale jak industriální záležitosti, tak i taková ta až ornamentální kýčovitá zdobnost Orientu, Balkánu a Blízkého východu, což bude asi vlivem mých balkánských kořenů. Baví mě si hrát a experimentovat. A nebrat to celé zase až tak vážně. Samozřejmě, že mě těší, pokud se to, co tvořím, dotkne něčí duše, ale i kdyby ne, tak s tím stejně nepřestanu. :-) Naopak budu ráda za další výzvy, které mi přijdou do cesty.

I like to recycle things that someone threw away and return them its soul, give them the opportunity to shine in a different context. Parts of computers, mobile phones, motorcycles, things with signs and ravages of time, which still did not loose their charm. It all fascinates me. That kind of raw steam punk. But apart of those industrial things I also like those kitschy ornamental decorativeness of the Orient, the Balkan and the Middle East…which is probably the influence of my Balkan roots. I enjoy to play and to experiment. And not to take it too seriously. If I create something that touches one's soul, of course, it makes me happy. But even if it doesn't, I won't stop. On the contrary, I will be grateful for other challenges.

foto


Výstavy, vernisáže, reference

Vernisáž Špajz restaurant

Výstava Feelings, emotions, memories

Vernisáž Malá Amerika - ODpojené světy

Děkuji všem, kteří 29.4.2016 přišli na Malou Ameriku na vernisáž, atmosféra byla nepopsatelná!

Napsali o nás: della-luce.blogspot.cz, www.munimedia.cz

Kompletní fotogalerie

Výstava Odpojené světy

Výstava Café Práh - Feelings, emotions, memories

Výstava

Spolupráce se sdružením Práh

Spolupráce s Práh - ilustrace na informačních brožurách.

Brožury

Pro trojici informačních brožur určených zejména lidem potýkajícím se s duševní nemocí a jejich rodinám byly použity obrazy Dream of Spain, Ocean a Ocean Breeze. Jsem ráda, že jsem takto mohla i já svým malým dílkem přispět na dlouhé cestě k odstranění tabu, jež tyto nemoci provází.